Mityczne już pytanie o czapeczkę doskonale wpisuje się w temat tego, jak ludzie postrzegają komfort cieplny noworodków, niemowląt…